Viemärihuoltopalvelut 24/7 

Viemärien ja putkistojen:
avaukset, painehuuhtelut, pesut ja sulatukset.
 

Kaikkien kaivojen, erottimien ja säiliöiden:
Tyhjennykset, pesut ja huollot.

Loka-, rasvanerotus-, öljynerotus-, hiekanerotus- ja sadevesikaivojen:

tyhjennykset, pesut ja huollot.

Kaivojen, erottimien ja säiliöiden säännöllinen tyhjennys on erittäin tärkeä ennakoiva huolto.

Yleisiä tapauksia: 

Sadevesi ja hiekanerotuskaivot:

Sadevesikaivojen säännöllisen tyhjennyksen laiminlyönti tai viivästyttäminen aiheuttaa vesien tulvimisen esimerkiksi sateella kiinteistön kellariin tai rappukäytävään.

Rasvanerotuskaivot ja säiliöt:

Rasvanerotuskaivon tyhjentämisen viivästyttäminen aiheuttaa rasvan tulvimisen rasvanerottimesta ulos esimerkiksi liiketilojen kellariin. 

Rasvanerotuskaivon säännöllinen tyhjentäminen on kustannustehokkain tapa, mitä pidemmäksi tyhjennysväli jätetään sitä enemmän aikaa tyhjennys vie koska rasva alkaa muodostumaan erittäin kovaksi rasvakerrokseksi eroittimessa.